KARRIER

AMIT VELÜNK ELÉRHETSZ

 

PIKTOGRAM-15

A Településmérnök MSc képzés elvégzésével Okleveles Településmérnök diplomát szerezhetsz.

A nálunk végzett hallgatók a végzést követően azonnal el tudnak helyezkedni a tervező-, és tanácsadó cégeknél, fejlesztési ügynökségeknél, és az állami, önkormányzati szférában egyaránt.

A képzésen tanultak által felkészült leszel a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére. Képes leszel a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, területrendezési tervek elkészítésére, de az ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére is.

Az Okleveles Településmérnök diplomáddal főépítészi, továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátását, irányítását is végezheted.

Megfelelő gyakorlatban eltöltött idő után már felelős irányítója lehetsz a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos tervek készítésének is. Egyes tervezési tevékenységek ellátásának feltétele ugyanakkor, hogy rendelkezzél megfelelő jogosultsággal.

Így van ez a településrendezési tevékenység esetében is. Okleveles Településmérnökként a megfelelő gyakorlati idő leteltével (a hatályos jogszabályok szerint 5 év) településtervezési jogosultságot (TT) kaphatsz, mely feljogosít településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat), telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítésére is. (részletesen ld.: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről)

Az Okleveles Településmérnök diplomával az önkormányzati, állami szférában is jól tudsz érvényesülni. Okleveles Településmérnökként jogosult leszel megyei, települési, valamint a térségi főépítészi feladatkör ellátására. (részletesen ld.: 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről)

Ha a tudományos kutatás érdekel, később doktori képzésünkben is részt vehetsz, de a Településmérnök MSc képzés után kapott diplomáddal könnyedén más képzéseken is folytathatod majd tanulmányaidat.

 


 

SIKERSZTORIK: VÉGZETT HALLGATÓINK

 

PIKTOGRAM-32

Egykori hallgatóink fiatal koruk ellenére számos sikert tudhatnak már most is maguk mögött. Ők így gondolnak vissza a településmérnök képzésre:

 

CSABA 2008-ban az elsők között végzett okleveles településmérnökként. A képzés befejeztével az Urbanitás Kft.-nél kezdte el pályafutását településtervezőként. Az eltelt idő alatt – a cég kötelékében – gyakorlatilag minden tervműfajban kipróbálta magát és az elért tervezési sikerek mellett, mára a cég ügyvezetésében is közreműködik. Tervezői főfoglalkozása mellett 2015 óta Ócsa város főépítészi pozícióját és 2017 nyara óta Kisecset község főépítészi pozícióját is betölti. Jelenleg a Magyar Építész Kamara Terület- és Településrendezési Tagozatának is vezetőségi tagja.

“A településmérnök képzés elvégzése életem egyik legjobb döntése volt, amit mára az eddig elért szakmai sikerek is visszaigazolni látszanak.”

 

KLÁRA 2010-ben fejezte be tanulmányait szakunkon, ösztöndíjasként a berlini TU-n is tanult. Tanulmányai után Budapest Főváros Önkormányzatának Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnoki irodáján kezdett el dolgozni, ahol hamar olyan kulcsprojekteket vezetett, mint az üres üzlethelyiségek problémáját kezelő “Rögtön jövök!” program.  Később Budapest XVIII. kerület Főépítészi irodáján dolgozott, közben számos közösségi tervezésben részt vett. 2014-től a Budapest Dialog közösségi városfejlesztő oldal folyamatos fejlesztésén dolgozik, melynek projektvezetője, alapító tagja. Klára az élethosszig tartó tanulás jegyében doktori tanulmányokat folytat a SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájában, így Tanszékünket is erősíti.

„A közösségi tervezés folyamata, a helyi lakosság ötletei és véleménye számomra a tervezés egyik legfontosabb kiindulópontját jelentik, melyhez a településmérnök képzés kellő alapot és szemléletet nyújtott.”

 

VIKI szakmai gyakorlatát a Főváros várostervező cégénél, a BFVT Kft-nél töltötte, így miután 2015-ben végzett mesterképzésünkön, már ismerősként térhetett vissza ugyanoda, immáron Okleveles Településmérnökként.

Az azóta eltelt időszakban számos jelentős fővárosi szabályozási terv elkészítésében vehetett részt, sőt, Tanszékünkön Phd hallgatóként több tárgy oktatásába is besegít.

„Okleveles településmérnök diplomámmal azonnal el tudtam helyezkedni korábbi gyakorlati helyemen, ahol azóta is számos szakmai tapasztalattal gazdagodtam.”

 

VIKTOR a településmérnök szakot 2009-ben végezte el, de már előtte munkába állt. Először a Völgyzugoly Műhelyben, majd a Pro Arch Építész Stúdióban próbálta ki településtervezői képességeit. Röviddel ezután Józsefváros szolgálatába állt, ahol hamar a Városfejlesztési Iroda vezetője, majd a Rév8 – Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója lett. Az önkormányzati szférában szerzett projektmenedzsment tapasztalatokkal felvértezve az utóbbi időben ismét a tervezés irányába fordult.

„A településmérnök képzés egyik legnagyobb előnyének az átfogó gondolkodásmód és a komplex szemlélet elsajátítását tartom, mely egyaránt szükségszerű a tervezés, a megvalósítás és a fenntartás /üzemeltetés során.”