Panel 1

TÉGED VÁRUNK

HA ÉRDEKEL

 

PIKTOGRAM-14

Érdekelnek az urbanisztika aktuális kérdései? Érdekel, miként tehetjük városainkat még inkább környezetbaráttá, élhetőbbé, vagy épp okosabbá? Nálunk számos kérdésedre választ találhatsz!

A kortárs városépítészeti trendek középpontjában az ember és az épített környezet megfelelő viszonyának megtalálása áll. Ha érdekel, milyen elképzelések formálják a jövő városait, ha szeretnéd építészeti tudásod városi léptékben is kamatoztatni, nálunk kipróbálhatod magad.

Városaink folyamatos változásban állnak. A koncepciókon alapuló stratégiai városfejlesztés gátat szabhat az átgondolatlan ad-hoc beruházások kedvezőtlen hatásainak. Ha tudsz komplexen gondolkodni, ha ambiciózus terveid vannak településeink jobbá tételére, a településmérnök mesterképzés pont neked való!

A globális felmelegedésből adódó egyre szélsőségesebb időjárási események hatásait mára a saját bőrünkön érezzük. Fel kell tehát készítenünk településeinket a változó éghajlatból fakadó következményekre. Ha érdekel, milyen települési szintű klímaadaptációs módszerek léteznek, ha szeretnél tenni egy fenntarthatóbb jövőért, nálunk a helyed!

 


 

HA RENDELKEZEL

 

PIKTOGRAM-09

Az építészmérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, valamint az építőmérnöki alapképzési szakon megszerzett alapdiploma teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, így különösen azoknak ajánljuk képzésünket, akik e három képzési területről érkeznek.

Ha más alapszaktudással rendelkezel, lehetőséged van a megszerzett kreditjeid beszámítására is.

Várjuk ezért:

  • az informatika képzési területről a mérnökinformatikus,
  • a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a műszaki földtudományi, a közlekedésmérnöki,
  • a természettudomány képzési területről a földrajz, a földtudományi,
  • az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki

alapképzési szakon végzett hallgatókat is.

 

Panel 2

A KÉPZÉSRŐL ÁLTALÁNOSAN

AMIT A TELEPÜLÉSMÉRNÖK MSc
SZAKRÓL TUDNOD KELL

PIKTOGRAM-13

A Településmérnök MSc szak a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának nappali tagozatos mesterképzése.

Képzésünk Budapesten, a Gellért-hegy lábánál lévő, több mint 160 éves múlttal rendelkező Budai Campus területén folyik. Az egyetem a diákoktól nyüzsgő, kiváló közlekedési eléréssel rendelkező Móricz Zsigmond körtértől csupán két sarokra helyezkedik el, így könnyedén megközelíthetőek vagyunk a város bármely pontjáról. Az oktatási épületeket körülölelő Budai Arborétum üde környezete eközben összehasonlíthatatlan miliőt nyújt hallgatóink számára.

A negyed évszázados Kar megnevezése is mutatja, hogy képzésünkben a felelős műszaki tartalomhoz a természeti környezethez való érzékenység párosul, mely a klímabarát, jövőtudatos várostervezés egyik fő alapja.

Az egyetemen a településmérnök képzés több, mint 15 éves múltra tekint vissza. Az önálló egyetemi szintű urbanisztikai képzés megindítására hosszú előkészítő fázis után 2003-ban került sor. A településmérnök szak alapítása és elindítása Budapest akkori főépítésze, korábbi szak,- és tanszékvezetőnk, Dr. Schneller István nevéhez fűződik, aki így tekint vissza az elmúlt időszakra:

„A településmérnök képzés sokat formálódott az idők folyamán. Célja azonban megmaradt: olyan szakemberek képzése, akik a települések térbeli világának alakítása mellett a különböző mérnöki szakmák alapjait elsajátítva egyfajta karmester szerepre vállalkozhatnak.”

Az eredetileg osztatlan öt éves képzés, 2006 óta – a bolognai rendszer bevezetésével – ma négy féléves mesterképzésként funkcionál, mely minden év februárjában indul.

A Településmérnök Szak képzését, és az annak helyet adó Településépítészeti Tanszék munkáját a folyamatos megújulás jellemzi. Fiatal, lendületes kollégáink innovatív ötleteikkel, kreativitásukkal és kitartásukkal garantálják településmérnök képzés magas színvonalának megőrzését, folyamatos fejlesztését.


AMIT A KÉPZÉSÜNK NYÚJT SZÁMODRA

PIKTOGRAM-10

Településmérnök MSc képzésünk során naprakész elméleti és gyakorlati szaktudáshoz jutsz. Megismerheted az urbanisztika kortárs elméleteit és gyakorlatát, kellő ismeretet szerezhetsz a településrendezés átfogó építészeti, műszaki, ökológiai, környezettudományi, szociológiai, közgazdasági, jogi és közigazgatási diszciplínái alapjairól.

A komplex szemlélet elsajátítása képzésünk kiemelt célja. Míg a rokon mérnöki szakmák (építész, építő, tájépítész) esetében a legtöbbször objektumtervezésről van szó, a településtervező minden esetben a kontextust vizsgálja és alakítja.

Hallgatóinkat a településeken jelentkező problémák és értékek felismerésére, értékelésére, a problémamegoldó technikák felhasználására tanítjuk. A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalatok, ismeretek által képes leszel a felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, megfelelő következtetések levonására, melyet az élet számos területén hasznosíthatsz.

A tervezési gyakorlatok a legtöbbször csoportmunkában folynak. Ennek célja, hogy az MSc képzés után képes legyél tervezői munkacsoport tevékenységek megszervezésére, összehangolására, koordinálására, irányítására. Az évközi prezentációk a szakmai konzultáción túl fejlesztik a verbális és vizuális kommunikációs képességed is, később felkészült leszel az együttműködésre, kommunikációra, valamint a tárgyalásokra.

Jól látjuk, hogy nagy dilemmát okoz a munka világa és a továbbtanulás
közti választás. Éppen ezért MSc képzésünkön az órákat az órarend
tömörítésével és a gyakorlati feladatok tömbösítésével úgy szerveztük,
hogy a lehető legtöbb szabadidőd maradjon az egyetem mellett munkára,
vagy épp kikapcsolódásra.

Panel 3

OKTATÁS

AMIT NÁLUNK TANULHATSZ

PIKTOGRAM-12

A Településmérnök MSc képzés törzsanyagát a tervezési ismereteket nyújtó tárgyak adják. A négy szemeszter alatt ennek megfelelően elsősorban településtervezéssel, területi és regionális tervezéssel, építészeti tervezéssel foglalkozó tárgyakkal, elméleti és gyakorlati feladatokkal találkozhatsz, de a tájépítészet, környezetvédelem, infrastruktúratervezés, és települési értékvédelem is bővíti a tervezési ismereteket nyújtó tantárgyak palettáját.

A szak komplexitásának megfelelően mindemellett természettudományi és társadalomtudományi, valamint az érdeklődési körödnek leginkább megfelelő választható tárgyak ismeretével is gazdagodhatsz.

A képzés során négyhetes külső szakmai gyakorlat vár rád, mely amellett, hogy valós körülmények között is kipróbálhatod magad, kiváló lehetőségként szolgálhat a munkában való elhelyezkedéshez is.

A képzés célját jól mutatja, hogy a megszerezhető kreditek negyedét a diplomatervezéssel foglalkozó tárgyak adják. Az utolsó két félév folyamán dolgozhatod ki diplomatervedet, ami egy átfogó fejlesztési koncepción alapuló komplex településépítészeti, településrendezési feladat lesz.

AKIKTŐL NÁLUNK TANULHATSZ:
A SZAK TÖRZSOKTATÓI

OKTATOK

Törzsoktatóink nagy tervezői gyakorlattal rendelkeznek mind a településtervezés mind az építészet vagy épp a tájépítészet területén.

Báthoryné Nagy Ildikó Réka Phd mb. tanszékvezetőnk elsőként a képzést átható természeti és épített környezet kettősségének kiegyensúlyozott megjelenéséért felel. Az építészeti tervezéshez kapcsolódó tárgyakat elsősorban a tanszék fiatalabb építész kollégái: Török Szabolcs Bence DLA, Szövényi Anna DLA és Polyák Bea egymással megosztva tartják. A sok éves településtervezési gyakorlattal rendelkező Kotsis István mesteroktatóként elsősorban a településtervezéshez, diplomatervezéshez kötődő tárgyak oktatásáért felel, munkáját Szczuka Levente segíti, aki egykori településmérnök hallgatónk. Adorján Anna a település épített és zöld örökségében rejlő településfejlesztési és településrendezési lehetőségeket mutatja be a hallgatóknak. A specifikus tárgyak oktatásában a Tájépítészeti és Településtervezési Kar felkészült oktatói is részt vesznek, emellett több tárgyat külsős, a témát kiválóan ismerő, egyben elismert szakember oktat. Konzulensként és óraadó tanárként a nagy tiszteletnek örvendő, kiemelkedő tapasztalattal rendelkező korábbi tanáraink továbbra is részt vesznek az oktatásban, így a településmérnök szakot alapító Dr. Schneller István professor emeritus, az Ybl díjas várostervező, Korompay Judit DLA, és a Magyar Urbanisztikai Társaság volt elnöke, Körmendy Imre.

Az oktatás folyamán tanáraink nagy hangsúlyt fektetnek a személyes és online konzultációk fontosságára, a naprakész tudás átadására, mert hisszük, hogy a “face to face” kontaktus által jobban érthetővé, szerethetőbbé válik a tartalom.

Panel 4

KARRIER

AMIT VELÜNK ELÉRHETSZ

 

PIKTOGRAM-15

A Településmérnök MSc képzés elvégzésével Okleveles Településmérnök diplomát szerezhetsz.

A nálunk végzett hallgatók a végzést követően rendszerint szinte azonnal el tudnak helyezkedni a tervező-, és tanácsadó cégeknél, fejlesztési ügynökségeknél, és az állami, önkormányzati szférában egyaránt.

A képzésen tanultak által felkészült leszel a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére. Képes leszel a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, területrendezési tervek elkészítésére, de az ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére is.

Az Okleveles Településmérnök diplomáddal főépítészi, továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátását, irányítását is végezheted.

Megfelelő gyakorlatban eltöltött idő után már felelős irányítója lehetsz a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos tervek készítésének is. Egyes tervezési tevékenységek ellátásának feltétele ugyanakkor, hogy rendelkezzél megfelelő jogosultsággal.

Így van ez a településrendezési tevékenység esetében is. Okleveles Településmérnökként a megfelelő gyakorlati idő leteltével (a hatályos jogszabályok szerint 5 év) településtervezési jogosultságot (TT) kaphatsz, mely feljogosít településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat), telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítésére is. (részletesen ld.: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről)

Az Okleveles Településmérnök diplomával az önkormányzati, állami szférában is jól tudsz érvényesülni. Okleveles Településmérnökként jogosult leszel megyei, települési, valamint a térségi főépítészi feladatkör ellátására. (részletesen ld.: 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről)

Ha a tudományos kutatás érdekel, később doktori képzésünkben is részt vehetsz, de a Településmérnök MSc képzés után kapott diplomáddal könnyedén más képzéseken is folytathatod majd tanulmányaidat.

 


 

SIKERSZTORIK: VÉGZETT HALLGATÓINK

 

PIKTOGRAM-32

Büszkén mondhatjuk, hogy mára a nálunk végzett Településmérnökök behálózzák az országot, az államigazgatástól az önkormányzati szférán át a tervezési, design prakszisokig.

Volt hallgatóink közül sokan áldozatos munkájukkal járulnak hozzá településeink fejlődéséhez a Miniszterelnökségen, a Budapest Fejlesztési Központban, a Fővárosi Önkormányzatnál és számos kerületi, vidéki önkormányzatnál, tervezőirodákban, vagy akár civil szerveződésekben.

Egykori hallgatóink fiatal koruk ellenére számos sikert tudhatnak már most is maguk mögött. Ők így gondolnak vissza a településmérnök képzésre:

 

CSABA 2008-ban az elsők között végzett okleveles településmérnökként. A képzés befejeztével az Urbanitás Kft.-nél kezdte el pályafutását településtervezőként. Az eltelt idő alatt – a cég kötelékében – gyakorlatilag minden tervműfajban kipróbálta magát és az elért tervezési sikerek mellett, mára a cég ügyvezetésében is közreműködik. Tervezői főfoglalkozása mellett 2015 óta Ócsa város főépítészi pozícióját és 2017 nyara óta Kisecset község főépítészi pozícióját is betölti. Jelenleg a Magyar Építész Kamara Terület- és Településrendezési Tagozatának is vezetőségi tagja.

“A településmérnök képzés elvégzése életem egyik legjobb döntése volt, amit mára az eddig elért szakmai sikerek is visszaigazolni látszanak.”

 

KLÁRA 2010-ben fejezte be tanulmányait szakunkon, ösztöndíjasként a berlini TU-n is tanult. Tanulmányai után Budapest Főváros Önkormányzatának Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnoki irodáján kezdett el dolgozni, ahol hamar olyan kulcsprojekteket vezetett, mint az üres üzlethelyiségek problémáját kezelő “Rögtön jövök!” program.  Később Budapest XVIII. kerület Főépítészi irodáján dolgozott, közben számos közösségi tervezésben részt vett. 2014-től a Budapest Dialog közösségi városfejlesztő oldal folyamatos fejlesztésén dolgozik, melynek projektvezetője, alapító tagja. Klára az élethosszig tartó tanulás jegyében doktori tanulmányokat folytat a SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájában, így Tanszékünket is erősíti.

„A közösségi tervezés folyamata, a helyi lakosság ötletei és véleménye számomra a tervezés egyik legfontosabb kiindulópontját jelentik, melyhez a településmérnök képzés kellő alapot és szemléletet nyújtott.”

 

VIKI szakmai gyakorlatát a Főváros várostervező cégénél, a BFVT Kft-nél töltötte, így miután 2015-ben végzett mesterképzésünkön, már ismerősként térhetett vissza ugyanoda, immáron Okleveles Településmérnökként.

Az azóta eltelt időszakban számos jelentős fővárosi szabályozási terv elkészítésében vehetett részt, sőt, Tanszékünkön Phd hallgatóként több tárgy oktatásába is besegít.

„Okleveles településmérnök diplomámmal azonnal el tudtam helyezkedni korábbi gyakorlati helyemen, ahol azóta is számos szakmai tapasztalattal gazdagodtam.”

 

VIKTOR a településmérnök szakot 2009-ben végezte el, de már előtte munkába állt. Először a Völgyzugoly Műhelyben, majd a Pro Arch Építész Stúdióban próbálta ki településtervezői képességeit. Röviddel ezután Józsefváros szolgálatába állt, ahol hamar a Városfejlesztési Iroda vezetője, majd a Rév8 – Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója lett. Az önkormányzati szférában szerzett projektmenedzsment tapasztalatokkal felvértezve az utóbbi időben ismét a tervezés irányába fordult.

„A településmérnök képzés egyik legnagyobb előnyének az átfogó gondolkodásmód és a komplex szemlélet elsajátítását tartom, mely egyaránt szükségszerű a tervezés, a megvalósítás és a fenntartás /üzemeltetés során.”

 

Panel 5

JELENTKEZÉS 2020. FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSÜNKRE

JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI
FONTOSABB MÉRFÖLDKÖVEI

ABRA-15

Településmérnöki mesterképzésünk a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán évente mindössze egy alkalommal, tavasszal, keresztféléves képzésben indul.

Ha nem akarsz lemaradni, jelentkezz 2020 őszén, hogy ott lehess a 2021. februárban kezdődő képzésünkön!

Mindehhez a legfontosabb lépések és határidők:

1. JELENTKEZZ A TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSRE A FELVI.HU HONLAPON 2020 ŐSZÉN

Jelentkezésedet elektronikusan a felvi.hu hivatalos felületén tudod benyújtani a jelentkezési határidőig (2020. november 15). Nappali munkarendű képzésünkre egyaránt jelentkezhetsz állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában is.

Ne feledd, ha több szakra is jelentkezel, a végső pontszámok után jelentkezéseid prioritási sorrendje dönt, így ha hozzánk szeretnél bekerülni, a településmérnöki mesterképzést  mindenképp elsőként jelöld meg!

2. MOTIVÁCIÓS LEVÉL ÉS „SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET BEMUTATÓ ANYAG” 

Hogy jobban megismerjük egymást,

  • motivációs levelet és
  • a szakmai tevékenységet (tanulmányaidat, illetve egyéb munkáidat) bemutató anyagot várunk tőled.

Motivációs leveledet és a „szakmai tevékenységedet bemutató anyagot” a januári felvételire kell magaddal hoznod a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K. épület II. emelet). A „szakmai tevékenységet bemutató anyag” részletes tartalmi és formai követelményeit megtalálod a Kar honlapján.

3. FELVÉTELI VIZSGA – 2021. JANUÁR ELEJE

Képzésünk színvonalának megőrzése érdekében két részből álló szakmai felvételi vizsgát tartunk:

  • a rajz vizsgán térkompozíciós feladatot kapsz;
  • a szakmai motivációs beszélgetésen közösen megnézzük a leadott „szakmai tevékenységedet bemutató anyagodat”, és szakmai orientáltságodról is beszámolhatsz.

A felvételi vizsga 2021. január elején kerül megrendezésre a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának székhelyén. (1118 Budapest, Villányi út 29-43.)

TOVÁBBI FONTOS HATÁRIDŐK

Ha nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezel, az előzetes kreditelismertetési eljárást legkésőbb a jelentkezési határidőig (2020. november 15.) kezdeményezheted leckekönyved vagy oklevél mellékleted másolatának a Kar Dékáni Titkárságára történő eljuttatásával (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K. épület II. emelet). Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2021. január elejéig kell benyújtanod.

Ha egyelőre nincs a kezedben a diplomád, az sem baj! A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát később is lehetőséged lesz még benyújtani.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információkért és a pontos részletekért látogass el:


LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

ELÉRHETŐSÉGEINK

Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárság

PIKTOGRAM-27    (1) 305-7291
PIKTOGRAM-28    tajk.felveteli@szie.hu
PIKTOGRAM-29    https://tajk.szie.hu
PIKTOGRAM-26    1118 Budapest, Villányi út 29-43. „K” épület, földszint

Településépítészeti Tanszék

PIKTOGRAM-27    (1) 305-7380
PIKTOGRAM-26    1118 Budapest, Villányi út 29-43. „A” épület, II. emelet

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON!

PIKTOGRAM-30    www.facebook.com/telepulesepiteszet

KÉRDÉSED VAN?

Itt felteheted!


PIKTOGRAM--33